Waarom praten over mensenrechten? Omdat...

  • mensenrechten dichtbij huis starten en ze elke burger aanbelangen. Denk maar aan het recht op privacy, het recht om in vrijheid en veiligheid te leven, het recht op vrije meningsuiting.
  • schendingen van deze rechten kunnen plaatsvinden op plekken waar we vaak komen: thuis, op het werk, op school.
  • de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens nog maar 70 jaar bestaat, slechts een klein puntje op de lange lijn van onze menselijke geschiedenis.
  • de strijd nog niet gestreden is en er een grote kloof gaapt tussen woord en daad, intentieverklaringen van beleidsmakers en concrete acties.
  • het overheersende discours sterk ingegeven is door ‘angst’: angst voor aanslagen, angst voor de onbekende andere,... Hierdoor worden mensenrechten in het debat over veiligheid en vrijheid soms als een obstakel gezien.
  • het niet volstaat om mythes te doorprikken om het bredere publiek te betrekken in de emotionele en vaak technische debatten over mensenrechten .
  • mensenrechtenverdedigers vandaag vaker in een negatief daglicht worden gesteld, hoewel veel mensen het belang van checks and balances, of controlemechanismen onderschrijven.

Doelstellingen

  • Mensenrechten aanprijzen als een manier om vrijheid en veiligheid te garanderen.
  • Het publieke debat aanwakkeren en burgers motiveren om kritisch te staan tegenover besluitvorming die mensenrechten sluipenderwijs of flagrant aan banden leggen.

Wij stellen bijvoorbeeld steeds opnieuw vast dat overheden onder het mom van het bewaken van onze veiligheid steeds meer ons recht op privacy inperken. Zo was er de massale screening van burgers door de overheid bij het dancefestival Tomorrowland, worden onze communicatie- en identiteitsgegevens op grote schaal bijgehouden en werden de prepaid simkaarten afgeschaft. Verder is er de registratie van passagiersgegevens en wordt het netwerk van camera’s in België steeds verder uitgebreid. Digitale, slimme energiemeters die ons gedrag in de intieme én beschermde sfeer van de eigen woning minutieus registreren wil de overheid verplicht maken. Zelfs het bijhouden van een DNA-staal van elke pasgeboren baby in een nationale databank lijkt door sommigen als een serieuze optie te worden beschouwd. Ons recht op privacy wordt met andere woorden steeds verder uitgehold zonder een stevig publiek debat, maar zonder privacy stevenen we af op een samenleving waarin we niet meer vrij mogen denken, ons niet kunnen ontwikkelen en we niet vrij mogen zijn.

Meer info.